Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Informuojame, jog nuo 2019-01-07 lopšelyje-darželyje “Šilelis” keičiasi vaikų mityba , vadovaujantis: LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  ĮSAKYMU ” DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 Vilnius.

15 dienų valgiaraštis 1-3 metų

15 dienų valgiaraštis 4-7 metų

Nemokamo maitinimo valgiaraštis

 

Mokesčiai už maitinimo paslaugas
Mitybos aprašas + įsakymas (0.43 MB)

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai nuo 2016m. sausio 1d. (0.22 MB)
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2011m. (0.38 MB)