VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Informuojame, jog nuo 2019-01-07 lopšelyje-darželyje “Šilelis” keičiasi vaikų mityba , vadovaujantis: LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  ĮSAKYMU ” DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 Vilnius.

15 PRIE5MOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ  VALGIARAŠTIS
15 DIENŲ LOPŠELIO GRUPIŲ VAIKŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS
15 DIENŲ DARŽELIO GRUPIŲ VAIKŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS
Mokesčiai už maitinimo paslaugas
Mitybos aprašas + įsakymas (0.43 MB)

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai nuo 2016m. sausio 1d. (0.22 MB)
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2011m. (0.38 MB)