Informuojame, jog nuo 2019-01-07 lopšelyje-darželyje “Šilelis” keičiasi vaikų mityba , vadovaujantis : LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  ĮSAKYMU ” DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 Vilnius.

 Mitybos aprašas + įsakymas (0.43 MB)
 Perspektyvinis 4-7 metų vaikų valgiaraštis (5.22 MB)
 Perspektyvinis 1-3 metų vaikų valgiaraštis (5.11 MB)
 Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimai nuo 2016m. sausio 1d. (0.22 MB)
 Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2011m. (0.38 MB)
 Mokesčio mokėjimo už darželį mokėjimo tvarka eurais (0.03 MB)