Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas  – Zita Malinauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja  –  Daiva Kiškienė, logopedė

SekretorėDaiva Baltrušaitienė, mokytoja

Nariai:

Viktorija Karosevičiūtė, psichologė;
Deimantė Kudirkienė, logopedė;
Vaida Radvilavičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Sigita Gudeliūnienė, mokytoja

DARŽELIO TARYBA

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TARYBĄ

Įstaigos tarybos pirmininkė – Marina Bučinskienė telefonas – 865572971, el.   paštas marina924@yahoo.com

Sekretorė – Zita Malinauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Įstaigos tarybos nariai :

  • Ieva Galginaitienė (tėvų atstovė)
  • Sigita Venslauskienė (tėvų atstovė)
  • Ieva Žilinskienė (tėvų atstovė)
  • Aldona Kilinskienė (mokytoja)
  • Stasė Šulskienė (virėja)
  • Gražina Kalinauskienė (sandėlininkė)
  • Rimantas Liekmanis (pastatų priežiūros darbininkas).

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų tarybos pirmininkas – Lina Norvaišienė
 
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio „Šilelis“  savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBOS SĄRAŠAS

2022-2023 M. M.

1. Lina Norvaišienė Direktorė Pirmininkė
2. Zita Malinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Daiva Kiškienė Logopedė Narė
4. Aldona Kilinskienė Mokytoja Narė
5. Simona Karalytė Mokytoja Narė
6. Rasa Eugenija Baušienė Mokytoja Narė
7. Karina Gurskienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
8. Daiva Baltrušaitienė Mokytoja Narė
9. Marina Bučinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Jūratė Paukštienė Mokytoja Narė
11. Gabija Pilkionytė Mokytoja Narė
12. Gintarė Čibirkienė Mokytoja Narė
13. Ineta Martišienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
14. Audronė Maslauskienė Mokytoja Narė
15. Violeta Striga Mokytoja Narė
16. Sigita Gudeliūnienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
17. Virginija Šuminienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
18. Augantas Braziulis Meninio ugdymo mokytojas Narys
19. Rasa Grigutytė-Šliaužienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
20. Agnė Sinkevičiūtė Mokytoja Narė
21. Virginija Matulevičienė Mokytoja Narė
22. Dovilė Zabulėnaitė Mokytoja Narė
23. Lina Bučienė Mokytoja Narė
24. Jolita Gilienė Mokytoja Narė
25. Deimantė Kudirkienė Logopedė Narė
26. Viktorija Karosevičiūtė Psichologė Narė

DARBO TARYBA

Darbo tarybos pirmininkas – Daiva Kiškienė

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojas  – Daiva Baltrušaitienė

Darbo tarybos sekretorė

 

Skip to content