Menu Close

Sveikatos priežiūra

SAVIRŪPOS TVARKOS APRAŠAS.docx

DIETISTAS:

 • Organizuoja visų ugdytinių maitinimą pagal sveikatos ministerijos reikalavimus, atsižvelgiant į vaiko amžių ir fiziologinius vaiko organizmo poreikius
 • Vykdo vaikų mitybos priežiūrą
 • Kontroliuoja virtuvės darbuotojų darbą, darbo kokybę
 • Kontroliuoja maisto produktų realizavimo terminus, maisto gamybos higieną, porcijinio maisto svorį, kiekius ir pan.
 • Sudarinėja valgiaraščius pagal higienos reikalavimus ir normas
 • Sudaro perspektyvinį valgiaraštį 10-čiai dienų, kurį tvirtina VSC (visuomenės sveikatos centras)
 • Informuoja, šviečia ugdytinių tėvus dėl vaikų mitybos pokyčių, reikalavimų, teikia kitą reikalingą informaciją apie vaikų mitybą
 • Teikia ataskaitas, informaciją įstaigos direktoriui dėl mitybos organizavimo kokybės.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALSTAS:

 • Išmano vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, vaikų vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus
 • asmeniniu pavyzdžiu propaguoja sveiką gyvenimo būdą
 • laiku pastebi ugdytinių sveikatos problemas, jas analizuoja
 • paaiškina ugdytiniams, tėvams bei pedagogams sveikatos išsaugojimo būdus
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą
 • vykdo pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą
 • analizuoja vaikų sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Organizuoja sveikatinimo renginius, projektus ir kt. priemones įstaigoje ir už jos ribų

Skip to content