Menu Close

Logopedas

LOGOPEDO PASLAUGOS:

Įstaigoje dirba  du logopedai, kurie teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedas padeda vaikams šalinti ar sušvelninti kalbėjimo, garso tarimo, balso ir komunikacijos sutrikimus.

Logopedo veiklos funkcijos:

 1. teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų;
 2. dalyvauti teikiant bendras specialistų komandos konsultacijas, kurių metu aptariami vaikai, turintys kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų;
 3. dirbti kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų prevencijos srityje;
 4. konsultuoti vaikus kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais;
 5. sudaryti individualias kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programas;
 6. ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą bei rišliąją kalbą;
 7. ugdyti kalbėjimo intonaciją, tempą bei ritmą;
 8. šalinti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 9. gilinti žodžių garsų analizės ir sintezės įgūdžius;
 10. turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
 11. mokyti tarti gimtosios kalbos garsus pagal specialias metodikas ir įvertinti jų tarimą skiemenyse, žodžiuose bei rišlioje kalboje;
 12. lavinti kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, balso stiprumą, aiškumą, melodingumą, girdimąjį suvokimą;
 13. mokyti taisyklingo kalbinio kvėpavimo;
 14. skatinti ir aktyvinti kalbos supratimą bei gebėjimą kalbėti;
 15. lavinti sensorinius pojūčius, skatinant bendrą lytėjimo, emocijų, regos, klausos, kalbos bei motorines funkcijas;
 16. ugdyti visus kalbos lygmenis ir pažinimo procesus;
 17. pasirinkti logopedinės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams;
 18. laikytis profesinės etikos principų, gerbti vaikų teises;
 19. bendrauti su įstaigą lankančiais vaikais remiantis tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais;
 20. teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas darbui namuose vaikų artimiesiems;
 21. tvarkyti ir saugoti logopedo kabineto įrangą ir darbo priemones bei rūpintis jų atnaujinimu ir papildymu;
 22. analizuoti savo veiklą, vertinti rezultatus ir su jais supažindinti įstaigos vadovybę;
 23. tvarkyti visus reikalingus darbui dokumentus ir pateikti reikalaujamą ataskaitą įstaigoje nustatyta tvarka;
 24. dalyvauti įstaigos susirinkimuose, posėdžiuose, organizuoti ir/ar dalyvauti įvairiuose renginiuose, talkose, seminaruose ir pan.
 25.  

Skip to content