Salės nuoma (iki 2020-12-31)

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas Plotas kv.m. Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1 Keramikos studija VšĮ “Robotikos akademija” 16,06 m2 robotika 72 Eur.

(36 val.)

I

1600-1700

1700-1800