Menu Close

Patalpų nuoma

Remiantis Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-383 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” 2023 m.  rugsėjo 19 d. direktorės Linos Norvaišienės įsakymu  Nr. V-66 “Dėl Patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo”, įstaiga nuomoja šias patalpas:

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos unikalus numeris ir adresas Nuomininkas  Nuomojamos patalpos plotas Veikla

Kaina (už visą

nuomojamą 

laikotarpį, 

valandomis

Užimtumas

(data ir laikas)

Sutarties sudarymo data  Sutarties galiojimo data  Teisės pagrindas
1.

R. Kalantos g. 118,

1C2b

1998-0003-7010

II-27

VšĮ. “Robotikos akademija” 16,06 m2 Robotika  4 Eur./val.

 II

16.00-17.00

2024-01-09 2024-06-13  
2.

R. Kalantos g. 118,

1C2b

1998-0003-7010

I-5

VšĮ “Nacionalinė krepšinio akademija” 52,76 m2 Krepšinis 8 Eur./val.

 II ir V

16.00-16.45

 

2023-10-02 2024-06-28  
3.

R. Kalantos g. 118,

1C2b

1998-0003-7010

II-27

VšĮ. “Robotikos akademija” 16,06 m2 Robotika 4 Eur./val.

IV

16.15-17.15

2024-01-09 2024-06-13  
4.

R. Kalantos g. 118,

1C2b

1998-0003-7010

II-27

VšĮ. “Raibos kalbos” 16,06 m2 Anglų k. 4 Eur./val.

I ir III

16.15-16.45

16.45-17.15 

2023-10-02 2024-06-28  
5.

R. Kalantos g. 118,

1C2b

1998-0003-7010

II-27

VšĮ. “Kultūra vaikams”  9,29 m2 Šokiai 8 Eur./val.

I ir III

16.00-16.30

 

 2023-10-02  2024-05-31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
                   
                   

 

 

 

             
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content