T-454 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

IT-453 DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-456 T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

GERBIAMI TĖVELIAI, primename, jog užrašant vaikutį į darželį arba norint gauti lengvatą mokesčiui už darželį nėra reikalinga pažyma iš seniūnijos dėl deklaruotos gyvenamosios vietos/šeimos sudėties. Nesivarginkite, taupykite laiką. Vaikų priėmimo sistema mums leidžia gauti šią informaciją.

 Mokesčio tvarka (atnaujinta) (0.46 MB)
 Mokesčio tvarka (2018 m. pakeitimas) (0.2 MB)
 Pakeitimai dėl moeksčių lengvatų (0.07 MB)
 ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (0.23 MB)
 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (0.21 MB)
 SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T-350 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. T-611 (0.16 MB)
 Mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimas (0.05 MB)
 Mokesčio tvarkos aprašas (pakeitimas) (0.05 MB)
 Mokesčio tvarkos aprašas (0.06 MB)
 ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (0.06 MB)
DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (0.05 MB)