2021-07-20-Mokėjimo-už-darželį-pakeitimas

T-454 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

IT-453 DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-456 T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

GERBIAMI TĖVELIAI, primename, jog užrašant vaikutį į darželį arba norint gauti lengvatą mokesčiui už darželį nėra reikalinga pažyma iš seniūnijos dėl deklaruotos gyvenamosios vietos/šeimos sudėties. Nesivarginkite, taupykite laiką. Vaikų priėmimo sistema mums leidžia gauti šią informaciją.