• Kauno lopšeliai-darželiai “Drevinukas”, “Rudnosiukas”, “Lakštutė”; “Pušynėlis”, “Ąžuoliukas”
 • Kauno Petrašiūnų progimnazija;
 • Petrašiūnų seniūnija;
 • UAB “Kauno švara”;
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centras;
 • Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka Petrašiūnų padalinys;
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija;
 • Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Kauno valstybinis lėlių teatras;
 • Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;
 • Kauno visuomenės sveikatos biuras;
 • VŠĮ “Vaiko labui”;
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.