Menu Close

Aktyvi mokykla

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą, ir kuri šio Aprašo nustatyta tvarka yra pripažinta aktyvia mokykla.

 

 

Šiuo metu įstaigos bendruomenė yra parengusi Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimo ataskaitą ir  fizinio aktyvumo skatinimo planą 2023-2028 m. m. Dokumentą galite peržiūrėti  čia.

 

 

2023 m. gruodžio 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino Jūsų Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą ir priėmė sprendimą pripažinti Jūsų mokyklą aktyvia mokykla.
Posėdžio metu patvirtintą aktyvių mokyklų sąrašą bus galima rasti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro interneto svetainės aktualijose 2024 m. sausio mėnesį.

Skip to content