Menu Close

Aktyvi mokykla

Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą, ir kuri šio Aprašo nustatyta tvarka yra pripažinta aktyvia mokykla.

 

 

Šiuo metu įstaigos bendruomenė rengia Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” fizinio aktyvumo skatinimo veiklos įsivertinimo ataskaitą ir  fizinio aktyvumo skatinimo planą 2023-2027 m.m. 

 

 

 

Skip to content