Menu Close

Viešieji pirkimai

Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” viešųjų pirkimu planas 2023_03

Remiantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu  (1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371), skelbiame įstaigos direktorės 2023-02-24 įsakymu Nr. V-21 patvirtintų sąrašą pareigų, kurias einantys asmenys privalo  deklaruoti  privačius interesus:

  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą)
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui (atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą)
  • logopedas (atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimo priežiūrą)
  • mokytojas (viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas)
  • mokytojas (viešųjų pirkimų komisijos narys)
  • sandėlininkas (viešųjų pirkimų komisijos narys)

2021 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų prekių ir paslaugų planas
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA
VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ ATASKAITA

  1. Viešųjų pirkimų pasiūlymai ir sutartys – http://www.cvpp.lt
  2. Viešųjų pirkimų įstatymas – www.e-tar.lt/VPIstatymas

2020 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti įstaigos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas
 Planuojamų atlikti 2019 m. viešųjų pirkimų planas (4.7 MB)
 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS (0.19 MB)
 Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas -2018 m. (0.35 MB)

Skip to content