2021 m. Kaunio lopšelio-darželio “Šilelis” direktorės L. Norvaišienės veiklos ataskaita
2020 m. Kauno lopšelio-darželio Šilelis direktorės Linos Norvaišienės veiklos ataskaita
2019 m. Kauno lopšelis-darželis Šilelis direktorės Linos Norvaišienės veiklos ataskaita
2019 metų veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai (0.19 MB)
 2018 m. vadovo veiklos ataskaita (5.12 MB)
 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl pritarimo įstaigų vadovų ataskaitoms (2.32 MB)
 2016 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (0.91 MB)
 2015 METŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (0.51 MB)
 KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠILELIS“ DIREKTORĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (0.11 MB)