VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 KRIZIŲ AR KRIZINIŲ ĮVYKIŲ UGDYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS (0.07 MB)

 SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS (0.09 MB)