Menu Close

Meninė veikla

Šokių užsiėmimai

Su vaikais dirba šokių mokytoja Karina Gurskienė.

Ji naudoja įvairias muzikinės veiklos formas: šokio veikla salėje, per šventes, vakarones, lavina vaikų choreografinius gabumus, ruošia pasirodymus, padeda vaikams tenkinti jų saviraiškos poreikius.

 

Muzikos užsiėmimai

Su vaikais dirba muzikos mokytojos Ineta Martišienė ir Augantas Braziulis.
Organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą, organizuoja ir veda vaikų šventes, muzikinius renginius.
Muzikos mokytoja Ineta Martišienė dainuodama iš šokdama su vaikučias integruoja anglų kalbą.

Muzikos mokytojas Augantas Braziulis muzikinę veiklą įvairina folkloru, pažintimi su įvairiais muzikos instrumentais.

Keramikos užsiėmimai

Su vaikais dirba dailės (keramikos) mokytoja Virginija Šuminienė.
Vaikai užsiėmimuose mokosi dirbti su moliu, dažais. Molis – nuostabi, natūrali medžiaga, kurią norisi liesti, kočioti, tyrinėti. Natūraliai, tarsi savaime, vaikai keramikos veikloje įgyja estetinės pajautos, pozityvaus mąstymo, jautrumo grožiui, savarankiškumo, pagarbos kito kūrybai įgūdžius. Ugdytiniai sugeba pasigaminti keramikinį gaminį. Užsiėmimai lavina vaizduotę, kūrybinį potencialą.

Teatro užsiėmimai

Su vaikais dirba meno (teatro) mokytoja Rasa Grigutytė-Šliaužienė. Teatro užsiėmimai tai tarsi kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vaikai ne tik susipažįsta su vaidinimais, įvairiomis teatro rūšimis, bet  ir patys vaidina, improvizuoja. Kūryba padeda lavinti ne tik vaizduotę, bet ir asmenybę, bendravimo įgūdžius.

 

 

Skip to content