Menu Close

Darželio istorija

Gražioje Petrašiūnų rajono Pažaislio pušyno paūnksmėje savo duris lopšelis-darželis pirmą kartą atvėrė 1980. Tada jis buvo žinomas, kaip Kauno miesto 39-asis lopšelis-darželis. 2003 metais įstaigos bendruomenei išrinkus bei Kauno miesto savivaldybei pritarus (Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr.T-216), įstaiga pavadinta Kauno lopšeliu-darželiu „Šilelis“. Nuo 2018-12-21 įstaigai vadovauja direktorė Lina Norvaišienė.

2022 m. vasario 22 d. Kauno miesto savivaldybės  sprendimu (Nr. T-84), reorganizuojamas Kauno darželis “Rudnosiukas” jį prijungiant  prie Kauno lopšelio-darželio “Šilelis”.

Šiuo metu įstaigoje gali ugdytis iki 200 vaikų. Suformuota 11 grupių: iš jų –  2 lopšelio (vaikų 1,5 iki 3m.), 7 – darželio (vaikų amžius nuo 3 iki 5m.), 2 – priešmokyklinio ugdymo(si) (vaikų amžius nuo 5 iki 6 m.).

Įstaigoje teikiamos paslaugos: parama specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams (kalbos ir komunikavimo bei  kitų  poreikių turintiems vaikams), įstaigos nelankantiems vaikams bei jų tėvams. Siūlomas papildomas vaikų globos laikas. Grupių darbo laikas – 8 grupės dirba 10,5 val., 3 – grupės dirba 12 val. (prailgintos darbo dienos).

Skip to content