Gražioje Petrašiūnų rajono Pažaislio pušyno paūnksmėje savo duris lopšelis-darželis pirmą kartą atvėrė 1980. Tada jis buvo žinomas, kaip Kauno miesto 39-asis lopšelis-darželis. 2003 metais įstaigos bendruomenei išrinkus bei Kauno miesto savivaldybei pritarus (Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr.T-216), įstaiga pavadinta Kauno lopšeliu-darželiu „Šilelis“. Nuo 2018-12-21 įstaigai vadovauja direktorė Lina Norvaišienė

Šiuo metu įstaigoje gali ugdytis iki 130 vaikų. Suformuotų grupių skaičius, paskirtis – dirba 7 grupės; 2 lopšelio (vaikų 1,5 iki 3m.), 4 – darželio (vaikų amžius nuo 3 iki 5m.), 1 – priešmokyklinio ugdymo(si) (vaikų amžius nuo 5 iki 6m.). Teikiamos paslaugos : parama specialiųjų ugdumo(si) poreikių vaikams (kalbos ir komunikavimo padėties ir judesio sutrikimų turintiems vaikams), įstaigos nelankantiems vaikams bei jų tėvams. Siūlomas papildomas vaikų globos laikas. Grupių darbo laikas – 5 grupės dirba 10,5 val., 2 – grupės dirba 12 val. ( prailgintos darbo dienos).