Menu Close

Misija, vizija

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti 2-7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Užtikrinti visuminį vaiko ugdymą(si), plėtojant pažintinius, socialinius, fizinius ir emocinius gebėjimus. Garantuoti gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymosi procese, atliepti individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinti sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje. Akcentuoti ir aktyvinti sveikos, saugios ir darnios gyvensenos elementus.

 

ĮSTAIGOS VIZIJA

Lopšelis-darželis „Šilelis“ – šiuolaikiška, atvira partnerystei, švietimo įstaiga, užtikrinanti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir lygias galimybes skirtingų poreikių vaikams. Institucija, nuolat stiprinanti sveiką ir saugią gyvenseną, integruojanti darnios gyvensenos įpročius, netradiciškai plėtojanti mokinių patirtis ir siekianti kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų.

Skip to content