Menu Close

Nuotolinis mokymas

Naujienos:  https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA, BŪDAI, PRIEMONĖS

ISAK+del+nuotolinio+mokymo_03_16 (1)

T-454 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

NUOTOLINIS UGDYMAS
PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖS
Užduotys siunčiamos kasdien naudojantis programa „ClassDojo“ Užduotys siunčiamos 1-2 k. savaitėje, naudojantis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ vidinėmis žinutėmis

(planuojama internetiniu įrankiu PADLET)

Užduotys siunčiamos 1 k. savaitėje, naudojantis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ vidinėmis žinutėmis

(planuojama internetiniu įrankiu PADLET)

Grįžtamasis ryšys individualus, vidinėmis programos žinutėmis, komentarais Grįžtamasis ryšys kūrybinių darbelių foto nuotraukos ar filmuota medžiaga, pasitelkiant į pagalbą ugdytinių tėvelius (1-2 k. savaitėje) Grįžtamasis ryšys kūrybinių darbelių foto nuotraukos ar filmuota medžiaga, pasitelkiant į pagalbą ugdytinių tėvelius (1-3 k. savaitėje)
Bendrinė refleksija 1 k. savaitėje naudojantis „Google Hangouts“ vaizdo skambučiais Bendrinė refleksija 1 k. savaitėje naudojantis vidinėmis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ žinutėmis Bendrinė refleksija 1 k. savaitėje naudojantis vidinėmis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ žinutėmis
Individualios konsultacijos (visomis įmanomomis pasirinktomis skaitmeninėmis priemonėmis) pagal poreikį

Karantino metu ugdymo procesas įstaigoje nevykdomas.
Šiuo laikotarpiu lopšelis-darželis paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Kilus klausimams prašome kreiptis:
Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė
El.p.: zitamsilelis@gmail.com; darzelis@silelis.kaunas.lm.lt
Mob. tel. +37068265649

Skip to content