ĮSTAIGOJE UGDYMAS VYKSTA VADOVAUJANTIS PAGRINDINĖMIS PROGRAMOMIS: 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA  ( Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  2014 m. rugsėjo 2d. įsak. Nr. V-779 ). Įsakymas įsigaliojo nuo 2015 rugsėjo 1 d.Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa