Menu Close

PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVĖS “LIK SVEIKAS, DARŽELI”

Išleistuvės

Pavasarį palydėjome priešmokyklinių “Ančiukų”, “Voveriukų” ir “Kodėlčiukų” grupių išleistuvėmis. Gegužės 26 -tąją džiugu buvo žiūrėti kaip “Ančiukų” ir “Voveriukų” grupių vaikai atliko nuotaikingą programą – deklamavo, šoko, dainavo ir atsisveikinimui su darželiu parodė spektaklį “Pavojingas žvirblių skrydis”, kuriam padėjo ruoštis priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sigita ir Virginija, meninio ugdymo mokytojai Rasa, Karina ir Dalius.

Būsimiems mokinukams buvo įteikti diplomai, patvirtinantys, jog vaikai baigė Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, įgijo komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas ir yra pasirengę mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Sveikinimo žodžius vaikams skyrė grupių mokytojos, tėvai. Vaikams įteiktos atminimo dovanėles ir palinkėta sėkmės.

Na, gegužės 30 -tąją dieną vyko “Kodėlčiukų” grupės išleistuvės. Vaikams šventei pasiruošti padėjo priešmokyklinio ugdymo mokytojos Marina ir Gabija. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo eiles, pasidžiaugė žiniomis, kurias įgijo priešmokyklinėje grupėje. Vaikus pasveikino ir tėveliai, parodydami spektaklį “Ropė”. Šventinė programa tęsėsi visą dieną – vaikai kartu su tėveliais pasodino medelį bei smagiai leido laiką su edukatoriumi.

Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės Išleistuvės

Skip to content