Menu Close

TARPTAUTINIO ETWINNING PROJEKTO „DARNI APLINKA – ĮTRAUKIOJO UGDYMO/SI ĮGALINIMAS“. Respublikinė prevencinė edukacija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2022“

Gegužės mėn. buvo suorganizuotas Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokyklų projektas „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2022“, kuriame dalyvavo ir mūsų darželio ugdytiniai bei pedagogai. Mokytojai buvo pakviesti organizuoti įvairias socialines, menines, pažintines veiklas, supažindinančias vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, ugdančias toleranciją, atsakomybės jausmą. Teisė į šeimą, teisė į svajones, teisė į nerūpestingą vaikystę. Pareiga rūpintis sveikata, pareiga pavaduoti tėvus, pareiga mokytis, pareiga gerbti draugus – tai temos, atskleistos projekto metu. Kviečiame susipažinti su Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” projekto medžiaga ir rezultatais čia vaikų teisės ir pareigos 2022

Skip to content