Menu Close

PROJEKTAS “INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE”

nacionalinė švietimo agentūra

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Siekiant šio tikslo, 16 įvairių sričių specialistų iš visos šalies, remdamiesi užsienio šalių gerąja patirtimi, Lietuvos vaikų darželių situacija ir poreikiais, parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius dėl informacinių technologijų, STEAM, darnaus vystymosi ir kūrybingumo ugdymo diegimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.
Sekantis projekto uždavinys ir žingsnis – išbandyti parengtus metodinės medžiagos priemonių rinkinius, tad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams organizuojami 96 ak. val. mokymai.
Ikimokyklinio ugdymo mokymuose kviečiamos dalyvauti dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Mokymų metu dalyviai išbandys ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus bei pasirengiant su kolegomis dalintis gerąja praktika. Mokymuose dalyvaus 60 asmenų.
Priešmokyklinio ugdymo mokymuose dalyvauja taip pat dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius. Mokymuose dalyviai, išbandydami priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinius, plėtos ir gilins kompetencijas, įgalinančias diegti ir kurti inovacijas, būtinas kokybiškam Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui. Mokymų dalyvių skaičius 40 asmenų.
Į Ikimokyklinio ugdymo mokymus atrankos būdu pateko Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” komanda – “Kodėlčiukų” grupės mokytoja Marina Bučinskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Malinauskienė.
Kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“, sudaro 96 akademinės valandos. Iš jų 27 akademinės valandos skiriamos teorijai ir 37 akademinės valandos – praktiniam darbui auditorijoje, o 32 akademinės valandos skirtos kiekvieno mokymų dalyvio praktiniam mokymuisi savo darbo vietoje. Kiekvienas besimokantysis, atliekantis praktinę veiklą darbo vietoje, į virtualią aplinką (Moodle), skirtą programos dalyviams, įkels nufilmuotos inovatyvios veiklos video medžiagą arba pravestos veiklos audio įrašus bei refleksiją, įvertins naują patirtį, stipriąsias ir silpnąsias ugdomosios veiklos puses, pateiks idėjų veiklai tobulinti.
darbas mokymuose
darbas mokymuose
darbas mokymuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content