Menu Close

ETWINNING TARPTAUTINIO PROJEKTO „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE“ virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Baltiški raštai vaiko piešinyje“

Baltų raštai vaiko piešinyje

Įgyvendindami eTwinning tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“, Kauno lopšelis-darželis “Klumpelė” pakvietė projekto partnerius dalyvauti virtualioje vaikų kūrybinių darbų parodoje. Šia paroda siekiama puoselėti savo krašto tautinio paveldo vertybes, plėsti bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ir kitų įvairaus lygmens švietimo įstaigų Lietuvoje ir už jos ribų.
“Kodėlčiukų”, “Smalsučių”, “Voveriukų” grupių vaikai, dalyvaudami šioje parodoje dalinasi savo kūriniais ir patirtimi, ugdo(si) kultūrinį sąmoningumą, domisi savo krašto etnine kultūra, jos elementų pritaikymo galimybėmis.
Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Baltų raštai vaiko piešinyje

Skip to content