Menu Close

EDUKACINIS PROJEKTAS “ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS”

EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS"

STEAM tai laisvė savitai pažinti visą supančią aplinką. Žaisdamas vaikas lengviau įsisavina pateiktą informaciją. STEAM yra visa tai, kas yra aplink mus. Kiekvienas vaikas – smalsus, tyrinėjantis, kūrybiškas, aktyvus, pozityvus, įveikiantis iššūkius. STEAM ugdymas skatina vaiką išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti netradicinių veikimo būdų, mąstyti individualiai ir inovatyviai. STEAM idėjų taikymas leidžia vaikui pamatyti pasaulį kaip nesibaigiančių galimybių šaltinį. Aktyviai veikdami vaikai suvokia realius pasaulio ryšius, mokosi, kaip kas veikia, nes nėra vieno teisingo atsakymo, yra tik bandymų keliu rastas sprendimas. STEAM veikla yra interaktyvi ir pagrįsta tyrinėjimais, ji teikia besimokantiems vaikams daug kartų didesnes galimybes aktyviai įsitraukti. STEAM idėjos integruojamos kasdienėje vaikų ugdomojoje veikloje. Žaisdami jie išbando, tiria, atranda naujus dalykus.

Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” pedagogų pagrindinis siekis – užtikrinti kokybišką, tikslingą, į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymą. Įstaigoje dirbantys pedagogai geba įtraukti į ugdymo procesą proaktyvaus vaikų ugdymo būdus – “aš sukuriu žaidimui, patirtiniam ugdymuisi pažadinti skirtus kontekstus, o jis įsitraukia, žaidžia, veikia, kuria, mokosi, reflektuoja”. Pedagogai kartu su vaikais dalyvauja Kauno švietimo ir inovacijų centro bei Kauno lopšelio-darželio “Klausutis” organizuojamame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų edukaciniame projekte “Žaismė ir atradimai vaikų akimis”. Tokiu būdu  mokytojos  pasidalino  inovatyviomis ir kūrybiškomis STEAM ugdymo idėjomis/veiklomis.

EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS" EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽAISMĖ IR ATRADIMAI VAIKŲ AKIMIS"

Skip to content