Menu Close

DĖL ĮSTAIGOS ORGANIZAVIMO TVARKOS NUO BIRŽELIO 17 D.

ASVARBI INFORMACIAJ

Informuojame, kad Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” veiklos organizavimo tvarka nuo birželio 17 d. bus vykdoma remiantis LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų V-1487.

VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS NUO BIRŽELIO17 D.

Primename,  mokestis už darželį skaičiuojamas pagal tvarką https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr, kurioje nurodyti atvejai, kai vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka, informuojame jus, kad nuo 2020-06-17 vadovaujamės  šia galiojančia tvarka (taip, kaip iki karantino).

Įstaigoje nuo birželio 17 d. veikia ir veiks šios grupės:
“Mažylių”
“Boružėlių”
“Geniukų”
“Voveriukų”
“Zuikučių”
“Kodėlčiukų”

Grupių darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00

Skip to content