Menu Close

DĖL ĮSTAIGOS LANKYMO KARANTINO METU NUO GEGUŽĖS 18 D.

ASVARBI INFORMACIAJ

Gerbiami, Tėveliai,

Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas mums visiems. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18 iki 2020 05 31 d. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius norėtų ateiti, todėl informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:
Įstaiga nuo 2020 05 18 karantino metu dirbs nuo 7:30 iki 18:00 val.

Veiks keturios grupės:

“Kodėlčiukų” gr. 7.30-18.00

“Geniukų” gr. 7.30-18.00

“Mažylių” gr. 7.30-18.00

“Voveriukų” gr. 7.30-18.00

Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupes, dėl to, kad išvengti lankančių vaikų kontakto.

Nerekomenduojama vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše.
 •  Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).
  Nepriimsime:
 • Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).
  Vykdant vaikų priėmimą laikysimės tokios tvarkos:
 • Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
 • Priėmimas planuojamas vykdyti per ketverias įstaigos duris. Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti jiems didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę ar apsauginį skydą ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
 • Per pagrindines duris bus įleidžiami įstaigos darbuotojai ir jų laukia ta pati procedūra. Todėl labai prašome laikytis vaikų priėmimo durų krypties. Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.
 • Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, prašytume informuoti el. paštu: darzelis@silelis.kaunas.lt.lm  arba zitamsilelis@gmail.com ir telefonu grupės auklėtojas.
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 •  Prie visų įstaigos įėjimų (tambūre) bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Vaikai į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku. Kiekvienai grupei, kad apsaugoti nuo bendrojo kontakto su kitais vaikais, priskirti atskiri išėjimai. Jie bus dezinfekuojami.
 • Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 • Esant geroms oro sąlygoms vaikus pasiimsite iš lauko, kitu atveju prieš atvykstant susisieksite su grupės auklėtoja ir ji palydės vaiką iki Jūsų

Mokestis už paslaugas

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

Labai tikimės laikytis susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti ir vaikus, ir vieniems kitus. Pasikeitimų gali būti kasdien dėl esamos situacijos, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Įsakymas

Ugdymui V-1116

 

Skip to content