Menu Close

PREVENCINĖ EDUKACIJA VAIKAMS “Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021”

draugystė

Viena iš prasmingų bei aktualių 2021 m. tarptautinio projekto “Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas  ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose” veiklų – respublikinė prevencinė edukacija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021“, kurioje dalyvavo ir Kauno lopšelis-darželis “Šilelis”. Prevencinę  edukaciją inicijavo  Kauno lopšeliai-darželiai „Vilnelė“ ir „Linelis“.

Prevencijos tikslas – siekti geriausių rezultatų vaiko teisių apsaugos srityje. Prevencinė edukacija aktuali, nes augdami vaikai turi žinoti savo teises ir pareigas, mokėti nepažeisti kitų vaikų bei suaugusiųjų teisių.  Visą gegužės mėnesį pedagogai kartu su vaikais  vykdė prevencines veiklas, ugdančias toleranciją bei atsakomybės jausmą, organizavo integruotas socialines, menines, pažintines veiklas, supažindinančias vaikus su jų teisėmis bei pareigomis. Vaikai sužinojo, kad turi šias teises – į šeimą, svajones, nerūpestingą vaikystę, o taip pat ir šias pareigas – rūpintis sveikata, pavaduoti tėvus, mokytis, gerbti draugus. Visų šio projekto narių veiklos patalpintos virtualioje knygoje, kuriai sukurtas QR kodas.

Knygos skyrių apie mūsų darželio vykdytas prevencines veiklas galite stebėti nuo 11:30 min. Prieš tai, žinoma, jį nuskenavę arba paspaudę šią nuorodą  Vaikų teisės ir pareigos – Europa 2021

 

QR kodas

 

Skip to content