Menu Close

KŪRYBINIS KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “ŠILELIS” PROJEKTAS – „SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ”

Kauno lopšelio-darželio bendruomenė  kovo mėnesį dalyvavo vaikų kūrybiniame projekte „SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. Šis projektas paskatino vaikus, mokytojus ir kitus bendruomenės narius domėtis savo krašto gamta ir folkloru. Projektas apjungė visus į didelę šeimą, kurioje draugiškai ieškojo informacijos apie Lietuvoje gyvenančius paukščius, kuriuos stebėjo, tyrinėjo, mėgdžiojo, improvizavo. Įgytas žinias įgyvendino per menines kūrybines veiklas: konstravo iš gamtinės medžiagos ir antrinių žaliavų, aplikavo, piešė, lipdė pasirinktą paukštį, šokių ir teatro pamokų metų improvizavo paukščių gyvenimo būdą, elgseną, balsus ir kt. Muzikos mokytojas Dalius Įvanauskas vaikus išmokė lietuvių liaudies žaidimą „Garnys“ bei dainų apie mūsų krašto paukščius. Vėliau kartu su ugdytiniais iškėlė gandralizdį, kurį vaikai su mokytojomis pynė bei rišo ir galiausiai juose „apgyvendino“ gandrus. Taip pat muzikos mokytojo iniciatyva priešmokyklinukai parašė laišką savo jaunesniems darželio draugams, kurį paslėpė po naujai iškeltu gandralizdžiu. Kitais metais vaikai suradę „kapsulę“ galės paskaityti ir pasidžiaugti buvusių draugų „palikimu“. Baigiamojo renginio metu visų grupių ugdytiniai ir bendruomenės nariai džiaugėsi tyrinėtų paukščių veiklomis bei pristatytais etiudais.

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą šiame projekte.

SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“. SUGRĮŽTA  PAUKŠČIAI Į NAMUS PAVASARĮ SAULĖTĄ“.

Skip to content