VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas  – Zita Malinauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja  –  Daiva Kiškienė, logopedė

SekretorėDaiva Baltrušaitienė, mokytoja

Nariai:

Rasa Eugenija Baušienė, vyresnioji mokytoja;
Modesta Žakaitienė, vyresnioji mokytoja;
Vaida Radvilavičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Liveta Matiliūnienė, mokytojo padėjėja

DARŽELIO TARYBA

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TARYBĄ

Įstaigos tarybos pirmininkė – Marina Bučinskienė telefonas – 865572971, el.   paštas marina924@yahoo.com

Sekretorė – Zita Malinauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Įstaigos tarybos nariai :

  • Ieva Galginaitienė (tėvų atstovė)
  •  (tėvų atstovas)
  • Ieva Žilinskienė (tėvų atstovė)
  • Aldona Kilinskienė (mokytoja)
  • Stasė Šulskienė ( virėja)
  • Rimantas Liekmanis (pastatų priežiūros darbininkas).

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų tarybos pirmininkas – Lina Norvaišienė
 
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio „Šilelis“  savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBOS SĄRAŠAS

2021-2022 M. M.

1. Lina Norvaišienė Direktorė Pirmininkė
2. Zita Malinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sekretorė
3. Daiva Kiškienė Logopedė, metodininkė Narė
4. Aldona Kilinskienė Vyresnioji  mokytoja Narė
5. Simona Karalytė Mokytoja Narė
6. Rasa Eugenija Baušienė Vyresnioji mokytoja Narė
7. Karina Gurskienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
8. Daiva Baltrušaitienė Mokytoja Narė
9. Marina Bučinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Rugilė Jieznytė Mokytoja Narė
11. Eglė Kasiulevičiūtė Mokytoja Narė
12. Gintarė Čibirkienė Mokytoja Narė
13. Ineta Martišienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
14. Audronė Maslauskienė Vyresnioji mokytoja Narė
15. Violeta Striga Mokytoja Narė
16. Modesta Žakaitienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Narė
17. Virginija Šuminienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
18. Augantas Braziulis Meninio ugdymo mokytoja Narė
19. Rasa Grigutytė-Šliaužienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
20. Edita Kulvietienė Mokytoja Narė